Vay tiền qua lương là thế nào? Đối tượng, đặc điểm, các sản phẩm và giấy tờ cần thiết?

Vay tiền qua lương là hình thức vay dành cho khách hàng đi làm tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp… có hợp đồng lao động. Khách hàng có thể chứng minh thu nhập qua các giấy tờ thể hiện lương hoặc sao kê lương chuyển khoản ngân hàng. Đây là hình thức vay có tỷ lệ giải ngân cao.

1. Đối tượng khách hàng và đặc điểm chung hình thức vay tiền qua lương?

Đối tượng:

Tất cả khách hàng đi làm hưởng lương từ 3 triệu/tháng trở lên (có thể là lương tiền mặt hoặc lương chuyển khoản ngân hàng) và được chia thành:

 1. Khách hàng có thẻ bảo hiểm y tế (hoặc sổ bảo hiểm xã hội) và hợp đồng lao động.

 2. Khách hàng chỉ có hợp đồng lao động, hoặc hợp đồng cộng tác viên/ hđ đại lý/ đại diện bán hàng…

Đặc điểm chung:

 • Số tiền vay gấp 6 lần thu nhập trung bình tháng và nằm trong khoảng từ 10 đến 75 triệu.

 • Thời gian vay từ 06 đến 36 tháng.

 • Lãi suất vay từ 1.51% đến 2.69%/tháng.

 • Giấy tờ cần CMND hoặc thẻ căn cước và quyển sổ hộ khẩu bản gốc.

2. Các sản phẩm vay tiền qua lương?

2.1. Vay tiền qua lương Gold:

Điều kiện:

 • KH làm việc trong công ty thuộc nhóm A, có thu nhập trên 7 triệu/tháng.

 • Độ tuổi: Trên 22 tuổi

Đặc điểm:

 • Số tiền vay từ 10 đến 75 triệu.

 • Thời hạn vay 6 đến 36 tháng.

 • Lãi suất 1.51%/tháng. Đây là mức lãi suất thấp nhất trong tất cả các tổ chức tín dụng tiêu dùng.

Hồ sơ giấy tờ cần thiết:

 • CMND hoặc thẻ căn cước, và quyển sổ hộ khẩu bản gốc.

 • Thẻ bảo hiểm y tế.

 • 1 trong các giấy tờ sau: Sao kê lương chuyển khoản (của 4 tháng gần nhất); hoặc hợp đồng lao động có thể hiện lương; hoặc xác nhận công tác (theo mẫu); hoặc quyết định bổ nhiệm/phiếu lương/phụ lục HĐLĐ mà có thể hiện lương trên đó. 

2.2. Vay tiền qua lương Titanium:

Điều kiện:

 • KH làm việc trong công ty thuộc nhóm A, có thu nhập dưới 7 triệu/tháng; HOẶC KH làm việc trong công ty thuộc nhóm B, có thu nhập trên 7 triệu/tháng.

 • Độ tuổi: Trên 22 tuổi

Đặc điểm:

 • Số tiền vay từ 10 đến 60 triệu.

 • Thời hạn vay 6 đến 36 tháng.

 • Lãi suất 1.86%/tháng

Hồ sơ giấy tờ cần thiết:

 • CMND hoặc thẻ căn cước, và quyển sổ hộ khẩu bản gốc.

 • Thẻ bảo hiểm y tế.

 • 1 trong các giấy tờ sau: Sao kê lương chuyển khoản (của 4 tháng gần nhất); hoặc hợp đồng lao động có thể hiện lương; hoặc xác nhận công tác (theo mẫu); hoặc quyết định bổ nhiệm/phiếu lương/phụ lục HĐLĐ mà có thể hiện lương trên đó. 

2.3. Vay tiền qua lương Sliver:

Điều kiện:

 • KH làm việc trong công ty thuộc nhóm B, có thu nhập dưới 7 triệu/tháng.

 • Độ tuổi: chỉ cần trên 18 tuổi là vay được sản phẩm này.

Đặc điểm:

 • Số tiền vay từ 10 đến 32 triệu.

 • Thời hạn vay 6 đến 36 tháng.

 • Lãi suất 2.17%/tháng.

Hồ sơ giấy tờ cần thiết:

 • CMND hoặc thẻ căn cước, và quyển sổ hộ khẩu bản gốc.

 • Thẻ bảo hiểm y tế.

 • 1 trong các giấy tờ sau: Sao kê lương chuyển khoản (của 4 tháng gần nhất); hoặc hợp đồng lao động có thể hiện lương; hoặc xác nhận công tác (theo mẫu); hoặc quyết định bổ nhiệm/phiếu lương/phụ lục HĐLĐ mà có thể hiện số lương trên đó. 

2.4. Vay tiền qua lương Grey: 

Đây là sản phẩm vay theo lương với thủ tục giấy tờ đơn giản nhất, tuy nhiên mức vay nhỏ và lãi suất cao hơn các sản phẩm khác.

Điều kiện:

 • KH làm việc trong công ty thuộc nhóm A hoặc B, có thu nhập trên 3 triệu/tháng.

 • Độ tuổi: Trên 22 tuổi

Đặc điểm: 

 • Số tiền vay từ 3 đến 10 triệu.

 • Thời hạn vay 3 đến 12 tháng.

 • Lãi suất 2.69%/tháng.

Hồ sơ giấy tờ cần thiết:

 • CMND hoặc thẻ căn cước. Riêng sản phẩm này nếu không có hộ khẩu gốc có thể thay bằng giấy phép lái xe hoặc xác nhận nhân thân của phường xã.

 • Thẻ bảo hiểm y tế.

 • 1 trong các giấy tờ sau để chứng minh thu nhập: Ảnh chụp sms lương hoặc e-banking; hoặc sao kê lương chuyển khoản; hoặc hợp đồng lao động có thể hiện lương; hoặc xác nhận công tác (theo mẫu); hoặc quyết định bổ nhiệm/phiếu lương/phụ lục HĐLĐ mà có thể hiện lương trên đó. 

2.5. Vay tiền qua lương CTV (không cần thẻ BHYT):

Sản phẩm vay này khách hàng không cần có thẻ BHYT nhưng bắt buộc phải có lương chuyển khoản.

Điều kiện:

 • Khách hàng chỉ có hợp đồng lao động, hoặc hợp đồng cộng tác viên/ hđ đại lý/ đại diện bán hàng… mà không có thẻ BHYT.

 • Có lương chuyển khoản từ 3 triệu/tháng trở lên trong 4 tháng gần nhất

 • Độ tuổi: chỉ cần trên 18 tuổi là vay được sản phẩm này.

Đặc điểm:

 • Số tiền vay từ 6 đến 32 triệu.

 • Thời hạn vay 6 đến 36 tháng.

 • Lãi suất 2.41%/tháng.

Hồ sơ giấy tờ cần thiết:

 • CMND hoặc thẻ căn cước, và quyển sổ hộ khẩu bản gốc.

 • 1 trong các giấy tờ sau: hợp đồng lao động, hoặc hợp đồng cộng tác viên/ hđ đại lý/ đại diện bán hàng.

 • Sao kê lương chuyển khoản 4 tháng gần nhất (không chấp nhận 1 tháng không có thu nhập).

vay tiền qua lương

3. Cần lưu ý gì khi vay tiền qua lương?

 • Nếu khách hàng không có sổ hộ khẩu thì chỉ duy nhất vay được sản phẩm 2.4. Sản phẩm “vay tiền qua lương Grey” này có thể thay sổ hộ khẩu bằng giấy phép lái xe hoặc xác nhận nhân thân của phường/xã.

 • Thẻ bảo hiểm y tế phải do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nơi khách hàng làm việc cấp và có một trong các mã thẻ như sau: DN, HC, HX, MN.

 • Nếu khách hàng không có BHYT thì chỉ duy nhất vay được sản phẩm 2.5. Nhưng sản phẩm “vay tiền qua lương CTV” này bắt buộc phải có lương chuyển khoản ngân hàng.

 • Các mức lãi suất trung bình (1.51%; 1.86%; 2.17%; 2.41%; 2.69%/tháng) tương ứng với (32%; 39%; 45%; 50%; 55%/năm) tính trên dư nợ giảm dần.

 • Để biết cơ quan, doanh nghiệp khách hàng đang công tác thuộc nhóm A hay B cần tra trên hệ thống của ngân hàng.

4. Ví dụ tượng trưng khi vay tiền qua lương:

Khách hàng công tác tại doanh nghiệp thuộc nhóm A, có tổng thu nhập trên 7 triệu/tháng và có thẻ BHYT. Như vậy khách hàng vay được sản phẩm 2.1 (vay tiền qua lương Gold) với lãi suất 1.51%/tháng.

Giả sử khách hàng có nhu cầu vay 10.000.000đ trong 12 tháng, khi đó:

 • Số tiền bảo hiểm khoản vay trên là 3.25% x 10.000.000 = 325.000đ

 • Tổng số tiền vay ghi trên hợp đồng là: 10.000.000 + 325.000 = 10.325.000đ.

 • Số tiền gốc mỗi tháng là: 10.325.000 : 12 tháng = 860.417đ. 

 • Số tiền lãi mỗi tháng là: 1.51% x 10.325.000 = 155.908đ.

 • Tổng tiền gốc và tiền lãi mỗi tháng trả góp đều là: 860.417 + 155.908 = 1.016.325đ.

 • Tổng tiền gốc và tiền lãi trong 12 tháng là: 1.016.325 x 12tháng = 12.195.900đ.

Như vậy:

Tổng số tiền lãi trong 12 tháng là: 12.195.900 – 10.325.000 = 1.870.900đ.

Số tiền lãi nếu tính theo ngày (cho cả 10.000.000đ) là: 1.870.900 : 365ngày = 5.126đ/ngày.

Số tiền lãi nếu tính theo ngày (cho 1.000.000đ) là: 5.126 : 10 = 513đ/ngày.

Kết luận: Khách hàng vay 10.000.000đ mỗi tháng sẽ trả góp đều là 1.016.325đ (trong đó: 860.417đ là gốc và 155.908đ là lãi). Tổng lãi trả trong 12 tháng là 1.870.900đ.

Nếu có nhu cầu biết mình vay được sản phẩm nào qua lương, mời khách hàng nhập thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay qua điện thoại để tư vấn cụ thể.

Xem thêm các sản phẩm vay khác:

Trong tháng này ngân hàng đang triển khai 3 hình thức vay chính, với các sản phẩm có lãi suất thấp nhất và đáp ứng được đa số đối tượng khách hàng như sau:

1. Vay qua lương.

2. Vay qua hóa đơn điện, nước, internet, truyền hình cáp, điện thoại trả sau…của gia đình.

3. Vay theo hợp đồng tín dụng đang vay khác (đã vay vẫn duyệt tiếp).

Ngoài ra nếu không đủ điều kiện để vay một trong 3 hình thức trên, khách hàng vẫn có thể lựa chọn một số sản phẩm khác:

4. Vay theo đăng ký xe máy

5. Vay tín dụng tiêu dùng theo sao kê tài khoản ngân hàng (ATM)

6. Vay qua bảo hiểm nhân thọ.

7. Vay tín dụng tiêu dùng qua đăng ký kinh doanh cá thể.