Vay theo hợp đồng vay TCTD (tổ chức tín dụng) khác là như thế nào? Đối tượng, đặc điểm, các sản phẩm và giấy tờ cần thiết?

Vay theo hợp đồng vay TCTD khác là hình thức vay dành cho các cá nhân đã/đang vay (hoặc mua hàng trả góp) tại một hoặc nhiều TCTD. Nghĩa là khách hàng đã/đang vay ở đâu rồi (ví dụ như FE credit, Home credit, quân đội…) thì có thể dựa vào hợp đồng tín dụng đó để vay tiếp được.

1. Đối tượng khách hàng và đặc điểm chung hình thức vay theo hợp đồng vay TCTD khác?

Đối tượng:

Khách hàng trên 22 tuổi (dưới 60 đối với nam và dưới 55 tuổi đối với nữ), có hợp đồng vay hoặc mua hàng trả góp (MHTG) đã thanh toán tối thiểu 4 tháng.

Do chỉ yêu cầu đơn giản như vậy nên hình thức vay này đáp ứng được rất nhiều đối tượng khách hàng.

Đặc điểm chung:

 • Số tiền vay từ 6 đến 70 triệu.

 • Thời gian vay từ 06 đến 36 tháng.

 • Lãi suất trung bình khi vay qua hợp đồng TCTD khác là 2,90%/tháng, tương ứng với 59%/năm tính trên dư nợ giảm dần.

Vay qua hợp đồng vay khác

2. Các sản phẩm vay theo hợp đồng vay TCTD khác?

Có 2 sản phẩm với số tiền khách hàng có thể vay được qua hình thức này như sau:

2.1. Trường hợp hợp đồng vay cũ nhỏ hơn 12 tháng:

Khách hàng có hợp đồng vay (hoặc MHTG) cũ nhỏ hơn 12 tháng và đã thanh toán được tối thiểu 4 tháng. Và nếu giá trị hợp đồng vay cũ nhỏ hơn hoặc bằng 20 triệu =>>  Số tiền vay mới = 50 triệu – dư nợ hiện tại.

Khách hàng có hợp đồng vay (hoặc MHTG) cũ nhỏ hơn 12 tháng và đã thanh toán được tối thiểu 4 tháng. Và nếu giá trị hợp đồng vay cũ lớn hơn 20 triệu =>>  Số tiền vay mới = 100 triệu – dư nợ hiện tại.

2.2. Trường hợp hợp đồng vay cũ lớn hơn hoặc bằng 12 tháng:

Khách hàng có hợp đồng vay (hoặc MHTG) cũ lớn hơn hoặc bằng 12 tháng và đã thanh toán được tối thiểu 6 tháng. Và nếu giá trị hợp đồng vay cũ nhỏ hơn hoặc bằng 20 triệu =>>  Số tiền vay mới = 50 triệu – dư nợ hiện tại.

Khách hàng có hợp đồng vay (hoặc MHTG) cũ lớn hơn hoặc bằng 12 tháng và đã thanh toán được tối thiểu 6 tháng. Và nếu giá trị hợp đồng vay cũ lớn hơn 20 triệu =>>  Số tiền vay mới = 100 triệu – dư nợ hiện tại.

3. Vay qua hợp đồng TCTD khác cần những giấy tờ gì?

 • CMND/CCCD và quyển sổ hộ khẩu gốc.

 • HĐ vay; hoặc giấy xác nhận của TCTD về khoản vay; hoặc phiếu thu nộp tiền; hoặc màn hình tra cứu online khoản vay, ảnh chụp app/ví điện tử…

4. Ví dụ tượng trưng khi vay qua hợp đồng TCTD khác:

Khách hàng đang vay tại FE credit, và có nhu cầu vay thêm 10 triệu nữa trong 12 tháng.

 • Số tiền bảo hiểm khoản vay trên là 3.25% x 10.000.000 = 325.000đ

 • Tổng số tiền vay ghi trên hợp đồng là: 10.000.000 + 325.000 = 10.325.000đ.

 • Số tiền gốc mỗi tháng là: 10.325.000 : 12 tháng = 860.417đ.

 • Số tiền lãi mỗi tháng là: 2.90% x 10.325.000 = 299.425đ.

 • Tổng tiền gốc và tiền lãi mỗi tháng góp đều là: 860.417 + 299.425 = 1.159.842đ.

 • Tổng tiền gốc và tiền lãi trong 12 tháng là: 1.159.842 x 12tháng = 13.918.104đ.

Như vậy:

Tổng số tiền lãi trong 12 tháng là: 13.918.104 – 10.325.000 = 3.593.104đ.

Số tiền lãi nếu tính theo ngày (cho cả 10.000.000đ) là: 3.593.104 : 365ngày = 9.845đ/ngày.

Số tiền lãi trả nếu tính theo ngày (cho mỗi 1 đầu triệu) là: 9.845 : 10 = 985đ/ngày.

Kết luận: Khách hàng vay 10.000.000đ mỗi tháng sẽ trả góp đều là 1.159.842đ (trong đó: 860.417đ là gốc và 299.425đ là lãi). Tổng lãi trong 12 tháng là 3.593.104đ.

Nếu có nhu cầu biết mình có thể vay được qua hợp đồng TCTD khác hay không, mời khách hàng nhập thông tin đăng ký. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay qua điện thoại để tư vấn cụ thể.

Xem thêm các sản phẩm vay khác:

Trong tháng này ngân hàng đang triển khai 3 hình thức vay chính, với các sản phẩm có lãi suất thấp nhất và đáp ứng được đa số đối tượng khách hàng như sau:

1. Vay qua lương.

2. Vay qua hóa đơn điện, nước, internet, truyền hình cáp, điện thoại trả sau…của gia đình.

3. Vay theo hợp đồng tín dụng đang vay khác (đã vay vẫn duyệt tiếp).

Ngoài ra nếu không đủ điều kiện để vay một trong 3 hình thức trên, khách hàng vẫn có thể lựa chọn một số sản phẩm khác:

4. Vay theo đăng ký xe máy

5. Vay tín dụng tiêu dùng theo sao kê tài khoản ngân hàng (ATM)

6. Vay qua bảo hiểm nhân thọ.

7. Vay tín dụng tiêu dùng qua đăng ký kinh doanh cá thể.